• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 050 555 69 50

Міжнародне Стажування Вебінар для магістрів, аспірантів та ад‘юнктів на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів»МІЖНАРОДНе стажування для магістів, аспіратнів та адюнктів

(вебінар)

на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів»

Інформація про захід

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян:

Термін онлайн-тренінгу 19 жовтня - 26 жовтня 2020 року м. Люблін (Республіка Польща)

У вебінарі можуть брати участь магістри, аспіранти та ад’юнкти.

Програма міжнародного стажування (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):                    з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) проводиться за наступною тематикою:

Тема 1. Майбутнє освіти та методологія наукового дослідження;        

Тема 2. Дистанційне та змішане навчання: вчитися самостійно;

Тема 3. Особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та  Google для дистанційного навчання.

Тема 4. Планування власної кар’єри за допомогою дистанційного та змішаного навчання.

 

Сертифікат про проходження міжнародного стажування магістрів аспірантів та ад’юнктів (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Вартість міжнародного стажування для магістрів та аспірантів (Вебінару): 220 грн. або 30 злотих.

Для участі у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимозаповнити онлайн-заявку за адресою: http://iesfukr.org/article/19