• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 098 355 61 99
  • +38 098 283 80 48

Міжнародна колективна монографія на тему: «СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ»Шановні колеги!

Запрошуємо Вас опублікувати матеріали Ваших досліджень у міжнародній колективній монографії на тему:

 «Світові тенденції використання інтерактивних технологій в освіті»

Монографія буде рекомендована до друку INTELLEBENCE TRANSPORTATION SYSTEM and SMART CITY INSTITUTE (ITS-SCI) (м. Ліма, Перу). Рецензування монографії забезпечується трьома незалежними рецензентами. Монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій за кордоном.

Монографія буде видана з присвоєнням ідентифікаторів DOI  матеріалу, що дозволяє авторам знайти монографію сайті 

https://zenodo.org/

Монографія буде розміщена на сайті ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» за даним посиланням http://www.iesfukr.org/repository

Автори отримають в електронному вигляді макет колективної монографії.

 

Прийом наукових матеріалів  для  публікації  в  монографії:

до 30 червня 2023 року (включно).

Матеріали будуть опубліковані по завершенню процесів рецензування

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих   днів після отримання.

Електронна розсилка макету монографії: після 10 липня 2023 року.

 

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1000 грн. за 30–35 сторінок розділу. Якщо стаття більше 35 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ГО «МФНО» розмір організаційного внеску становить 600 грн. за 30–35 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, щодо членства в ГО «МФНО», можна за посиланням  http://www.iesfukr.org/register)

Вид видання – наукове, формат А5.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ:

 

Наукові матеріали до монографії повинні представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 20–35 сторінок; формат А4, через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 2 особи.

Матеріали приймаються англійською, українською, грузинською та мовами країн ЄС.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно  вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Матеріал виконаний згідно шаблону, у т.ч. містить повні дані про авторів (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса місця роботи, e-mail, ORCID у вигляді посилання) – англійською мовою незалежно від мови публікації.

 

Контактна особа: Діана Мельничук – координатор з питань наукових заходів та проєктів за кордоном ГО «МФНО».

Тел. Viber +38 (098) 2838048

E-mail: monograph.scientific2023@gmail.com