• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
 • iesfukr@gmail.com
 • +38 098 355 61 99
 • +38 098 283 80 48

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція на тему: "СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД "Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти та фахівців у відповідній галузі надсилати тези доповіді до участі у роботі:

 

 

Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної

інтернет-конференції:

 

" СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД "

 

31 травня - 01 червня 2023 року

 

http://www.iesfukr.org/......

Надсилайте тези доповіді та відомості про автора (-ів) за  адресою iesfpost@gmail.com

до 01 06.2023 року

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Освіта

Культура і мистецтво

Гуманітарні науки

Богослов’я

Соціальні, економічні  та поведінкові науки

Журналістика

Управління та адміністрування

Право

Біологія

Транспорт

Природничі науки

Математика та статистика

Інформаційні технології

Механічна інженерія

Електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Хімічна та біоінженерія

Електроніка та телекомунікації

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Аграрні науки та продовольство

Ветеринарна медицина

Охорона здоров’я

Соціальна робота

Сфера обслуговування

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Цивільна безпека

 

Загальні вимоги до оформлення:

 1. Тези оформлюються на листі формату А4 (210х297 мм), збереження файлу у форматі

*.doc або *.docx. *.rtf

 1. Орієнтація: книжкова.
 2. Поля: всі сторони 2 см.
 3. Абзац: 1,25 см.
 4. Міжрядковий інтервал: 1,5
 5. Розмір шрифту: кегль: 14 «Times New Roman».
 6. Розстановка переносу: не використовується.
 7. Нумерація сторінок: не використовується.
 8. Рисунки та таблиці: слід подавати одразу після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки (орієнтація заголовків таблиці – справа). Розмір шрифту табличного тексту: кегль: 10-12 «Times New Roman». Альбомний варіант рисунків і таблиць не використовується.
 9. Формули: внутрішній редактор формул в Microsoft Word.м.
 10. Література: у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку або в порядку посилання.
 11. Обсяг тез доповіді: від 3 до  5 сторінок.

Структура тез:

 1. Назва тез великими літерами (шрифт жирний).
 2. Прізвище та ініціали автора (або співавторів, не більше 2 осіб) (шрифт жирний), науковий ступінь, вчене  звання, посада, ID ORCID, номер телефону та електронну адресу для листування, назва установи (місце роботи, навчання).
 3. Основний текст.
 4. Список використаних джерел.

Вартість участі у конференції: 200 грн.  Для членів ГО «МФНО» вартість 100 грн.

Отримувач - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН;

Назва банку - АТ „Ощадбанк” (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, буд. 8)

Код банку – 303398 КОД ЄДРПОУ - 43254640

Рахунок поточний - UA833033980000026005300954927

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи або навчання

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Відомості про наукового керівника

(у  разі відсутності наукового ступеня)

 

Назва тез доповіді

 

Напрям роботи конференції для публікації тез   доповіді

 

Контактний телефон і адреса електронної пошти автора тез доповіді

 

 

Всі учасники конференції отримають:

1) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 8 год (0,3 кредита ECTS) (сертифікат видається у разі необхідності);

2) програму конференції (у разі необхідності);

3) електронний збірник конференції буде відправлено на електронну адресу учасника та розміщено на сайті ГО МФНО в репозитарії за адресою: http://www.iesfukr.org/repository

 

Приєднуйтесь, щоб отримувати детальну інформацію про наші заходи (а також гранти, стажування, підвищення кваліфікації тощо)

 

Web- site

http://www.iesfukr.org/events

 

Facebook

https://www.facebook.com/iesf.ukr

 

Instagram

https://instagram.com/iesfukr?igshid=YmMyMTA2M2Y=