• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 098 355 61 99

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»МІЖНАРОДНе ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(вебінар)

на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

Інформація про захід

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян:

Он-лайн реєстрація: 15  жовтня по 07 листопада 2022 року  включно.

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  31 жовтня по 07 листопада 2022 року  м. Люблін (Республіка Польща)

У Вебінарі можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, освітяни коледжів, ліцеїв, гімназій, а також запрошуються вчителі ЗОШ, аспіранти та магістри.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):                    з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;

Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Вартість міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару): 350 грн.  для членів ГО МФНО – 175 грн.

 

Для участі у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимо заповнити онлайн-заявку на офіційній сторінці   

http://www.iesfukr.org/news