• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 098 355 61 99
  • +38 098 283 80 48

МІЖНАРОДНE ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (вебінар) на тему: «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПРАВО, ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»МІЖНАРОДНе ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(вебінар)

на тему: «ІНТЕРАКТИВНІ тЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ Для підготовки фахівців спеціальностей: право, психологія та правоохоронна діяльність»

Інформація про захід

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян:

Он-лайн реєстрація: 01 жовтня по 31 жовтня 2022 року  включно.

 

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) 24 жовтня - 31 жовтня 2022 року м. Люблін (Республіка Польща)

У Вебінарі можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, освітяни коледжів, ліцеїв, студенти магістри та здобувачі наукового ступеня PhD.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):                    з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;

Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Вартість міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару): 400 грн. Для членів ГО МФНО – 200 грн.

 

Для участі у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимо заповнити онлайн-заявку на офіційній сторінці   

http://www.iesfukr.org/news