• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 050 555 69 50

Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування  на тему: «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  В  ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування  на тему:

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  В  ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД

Організатором науково-педагогічного стажування на тему:

«Міжнародний науково-педагогічний досвід дотримання академічної доброчесності в закладах освіти»

є IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та European-University Viadrina Frankfurt

Термін стажування – 01.08. – 15.10. 2022 року (початок онлайн реєстрації 15.07.2022 р., завершення онлайн реєстрації 15.10.2022 р.).

У стажуванні можуть брати участь: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії (PhD) та доктора наук, магістри.

Програма стажування включає в себе: виконання навчального навантаження за темою стажування; отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом посадової особи EUV.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин):

  • ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
  • участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
  • індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Сертифікат про проходження міжнародного дистанційного науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття вченого звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Участі у Міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванні становить 70 EUR за курсом НБУ на день онлайн- реєстрації. Для членів ГО МФНО вартість участі 35 EUR за курсом НБУ на день оформлення документів.

Кошти за супровід стажування сплачуються у гривнях з поданням документів для участі у міжнародному дистанційному науково- педагогічному стажуванні на рахунок ГО МФНО р/р: UA90 305299 00000 26005030805808 в АТ "КБ ПриватБанк" МФО 303440 код ЄДРПОУ 43254640 або на картковий рахунок ПриватБанк 5169 3305 2165 8614 Отримувач ГО МФНО

Заявку для участі у міжнародному дистанційному науковому стажуванні просимо заповнити за посиланням: http://www.iesfukr.org/news