• 01014 город Киев, улица Зверинецкая, 63
 • iesfukr@gmail.com
 • +38 050 555 69 50

Успішно завершився перший Міжнародний проект Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «ХМАРНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ ZOOM»Організаторами проекту виступили:
ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» на далі IESF, (м. Київ, Україна);
Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (m.Lublin, Polska);
ГО "АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА" (м. Ужгород, Україна).

  У «Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» прийняло участь понад 200 науковців з таких Вищих навчальних закладів України:

 •  Академії адвокатури України, (м. Київ);
 •  ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»;
 •  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (м. Ужгород);
 •  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ( м. Полтава);
 •  Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);
 •  Запорізького національного університету, (м. Запоріжжя);
 •  Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», (м. Київ);
 •  Кременчуцького національного університету імені М.Остроградського;
 •  Криворізького національного технічного університету, (м. Кривий-Ріг);
 •  Луцького національного технічного університету, (м. Луцьк);
 •  Львівського державного університету внутрішніх справ, (м. Львів);
 •  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (м. Луцьк);
 •  Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, (м. Суми);
 •  Сумського державного університету (м. Суми);
 •  Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль);
 •  Миколаївського юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» (мґМиколаїв);
 •  Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів);
 •  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
 •  Навчально-наукового інститут охорони здоров’я (м. Київ);
 •  Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 •  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин);
 •  Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса);
 •  Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне);
 •  Херсонського державного університету (м. Херсон).


Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):
з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;
 

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) проводиться за наступною тематикою:

 •  Тема 1. Основні типи комунікативної взаємодії в Інтернеті. Веб-конференція (інтернет-конференція);
 •  Тема 2. Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання;
 • Тема 3. Сервіс вебінарів та відео-конференцій за допомогою платформи zoom.us;
 •  Тема 4. Загальні правила відео-спілкування за допомогою хмарних сервісів на прикладі платформи Zoom;
 •  Тема 5. Підсумковий онлайн-тест.


За результатами участі у «Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» усі учасник отримають Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.