• 01014 місто Київ, вулиця Звіринецька, 63
  • iesfukr@gmail.com
  • +38 050 555 69 50

Міжнародне підвищення кваліфікації  для магістрів, аспірантів та ад’юнктів (вебінар) на тему: «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ»Міжнародне підвищення кваліфікації для магістрів, аспірантів та ад’юнктів

(вебінар) на тему:

«ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ»

Інформація про захід

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян:

Термін онлайн-тренінгу – 10 травня - 17 травня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща)

Он-лайн реєстрація: 19 квітня по  17 травня 2021 року  включно.

У МПК (Вебінарі) можуть брати участь магістри, аспіранти та ад’юнкти.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):                    з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) проводиться за наступною тематикою:

Тема 1. Майбутнє освіти та методологія наукового дослідження;        

Тема 2. Дистанційне навчання з використанням хмарних сервісів Zoom та Moodle;

Тема 3. Особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та  Google для дистанційного навчання.

Тема 4. Планування власної кар’єри за допомогою використання хмарних сервісів.

Сертифікат про проходження міжнародного стажування магістрів аспірантів та ад’юнктів (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Вартість міжнародного підвищення кваліфікації для магістрів та аспірантів (Вебінару): 220 грн. або 30 злотих.

Для участі у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимо заповнити онлайн-заявку за адресою:

http://www.iesfukr.org/events